تماس درباره   صفحه اصلی
  زبان اسمبلي > تست  
 
 

تست اسمبلي


عدد A5h معادل چه عددی در مبنای 10 است؟


156
166
165
265 
صفحه اصلی| درباره| تماس