تماس درباره   صفحه اصلی
  پايگاه داده  
 
 

آموزش پايگاه داده

آموزش پايگاه داده

با توجه به اهميت داده در کاربردهای مختلف، سيستم های مديريت پايگاه داده در اکثر برنامه های کاربردی راه پيدا کرده اند. امروزه در بسياری از کارها به نحوی با پايگاه های داده سروکار داريم نظير خريد محصولات از فروشگاه ها، رزرواسيون بليط، امانت کتاب از کتابخانه ها، ثبت نام مراکز آموزشی و ...

هدف اين درس آشنائی با مفاهيم و معماری چندسطحی سيستم پايگاه داده و نقش DBMS، معرفی مدل های داده خصوصا مدل رابطه ای و نحوه ترسيم نمودار ER و نرمالسازی پايگاه داده است.

شروع درس پايگاه داده


 


 


صفحه اصلی| درباره| تماس