تماس درباره   صفحه اصلی
  پايگاه داده > تست  
 
 

تست معماری پايگاه داده


کدام گزينه سطح داخلی معماری سه سطحی ANSI/SPARC را بهتر توصيف می کند؟


1. سطح داخلی مربوط به طرح رکوردها و موقعيت آنها درون بلاک های ديسک است.
2. سطح داخلی روی نحوه نمايش فيلدهای ذخيره شده و شاخص های موجود متمرکز است.
3. سطح داخلی در ارتباط با ديد کاربران از داده است.
4. سطح داخلی ديد ادراکی از ساختمان داده را فراهم می کند. 
صفحه اصلی| درباره| تماس