تماس درباره   صفحه اصلی
  ساختمان داده > تست  
 
 

تست ليست پيوندی


مهمترين مزيت ليست پيوندی نسبت به آرايه در نمايش يك ليست چيست ؟

1. مصرف كمتر حافظه
2. جستجو عنصر از ليست
3. پيمايش ليست
4. سادگي عمل حذف و درج عنصر در ليست 
صفحه اصلی| درباره| تماس