تماس درباره   صفحه اصلی
  ساختمان داده > تست  
 
 

تست صف


دريک صف حلقوی با ماکزيمم اندازه 20 عنصر، اگر Front برابر 15 و Rear برابر 6 باشد چه تعداد عنصر در صف موجود است؟


1.9
2.10
3.11
4.12 
صفحه اصلی| درباره| تماس