تماس درباره   صفحه اصلی
  زبان ++C  
 
 

آموزش زبان ++C

آموزش زبان ++C

هدف اين درس آشنائی با زبان برنامه نويسی C و ++C و مفاهيم اساسی برنامه نويسی شی گرائی می باشد.
در اين درس علاوه بر فراگيری ساختارهای کنترلی، اشاره گرها و فايلها با مفاهيم پِيشرفته زبان شی گرائی C++ هم آشنا خواهي‍د شد.

محتوا طبق سرفصل درس برنامه سازي پيشرفته 2 دوره کاردانی پيوسته علمی-کاربردی رشته کامپيوتر- نرم افزار تهيه شده است.

شروع درس زبان ++C

 

 


 


صفحه اصلی| درباره| تماس